IMPRESSZUM

Adatok:

Trade and Express Europe Ltd.

Székhely:

Unit 42 Price Street, Business Centre,

Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ

Cégjegyzékszám: 11951176

Magyarországi Ügyfélszolgálat:

E-mail cím: contact@paulmoise.com

Telefonszám: +36 70 907 2315

Bankszámla és Utalási Információ:

Trade and Express Europe Ltd.   

Bankszámlaszám: 10405004-50526851-53671002

Kérjük utalása során, az utalási megjegyzésben hivatkozzon rendelési számára, egyéb teendője nincs. 

Külföldi számláról törénő utalás esetén: 

 • SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
 • Chips Univ Id.: 295491 (Additional Routing codes)
 • LEI kód: KFUXYFTU2LHQFQZDQG45
 • bank neve:
 • külföldi átutalásoknál a Bank központi címét kell megadni: H-1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

 


Általános Szerződési Feltételek

 1. A Szolgáltató (Eladó) adatai

Trade and Express Europe Ltd.

Székhely:

Unit 42 Price Street, Business Centre,

Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ

Cégjegyzékszám: 11951176

Magyarországi Ügyfélszolgálat:

E-mail cím: contact@paulmoise.com

Telefonszám: +36 70 907 2315

 

Honlap elektronikus, onine elérhetősége: https://paulmoise.com

 

 1. Általános rendelkezések

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Trade and Express Europe Ltd..

(továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő

felhasználó (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (továbbiakban Szolgáltató

és Vásárló együttesen: Felek).

2.2. Jelen ÁSZF 2019.06.01  napján lép hatályba.

Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenésétől érvényes. Az esetleges változások a már addig létrejött szerződéseket

(visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. A Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó

jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni.

2.3. Vásárlók a honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos

valamennyi szabályozás- így különösen jelen ÁSZF-be foglalt rendelkezések- automatikusan érvényes.

III. A szerződés létrejötte

3.1. A Felek közötti szerződés a megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató általi

visszaigazolásával jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával a magyar nyelven létrejött

szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a termékárak egyoldalú módosításának

jogát fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés előfizetői megerősítését követően a megvásárolt

termékcsomag díját Vásárló hátrányára megváltoztatni nem jogosult.

Az elektronikus

kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Szolgáltatót hátrány

nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Szolgáltató jogosult az iménti

okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

3.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan

megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem

tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.3. A holnapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót

jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként

szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termék

tényleges megjelenése miatti különbözőség miatt.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlapon felületére,

különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült

árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a

Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő

szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától. A Szolgáltató azért sem

köteles hibás áron számítani a terméket, mert hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a

termék valódi és feltüntetett ára között, és nincs meg a Felek akaratát kölcsönösen és

egybehangzóan kifejező nyilatkozat, melyből következően a hibás, illetve téves áron visszaigazolt

megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató honlapján keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a

megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által

tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,

illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Termékrendelés

4.1. Vásárló a honlapon való előzetes regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást. A Vásárló a

megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri

 1. A megrendelés véglegesítése az ÁSZF elfogadásával és a rendelés elküldésével történik. Vásárló a

“Megrendelés elküldése " gomb megnyomásával kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy a kosár

tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint megadott/automatikusan

kitöltött adatai helyesen szerepelnek a megrendelésen. Vásárló továbbá kifejezetten tudomásul

veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti

visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vásárló tudomásul veszi, hogy

Szolgáltató jogosult minden kárt és költséget Vásárlóra hárítani, ami a pontatlanul megadott

adatokból ered. Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért kizárja a

felelősségét.

4.2. A Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a

Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás

az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató

ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül,

automatikusan megszűnik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért

nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy a

fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.3. A megrendelések feldolgozása 8-12 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként

megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ez esetben a megrendelés a

következő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton

visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 1. Szállítás és fizetési feltételek

5.1. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon és jelen ÁSZF-ben közzétett feltételekkel teljesíti.

5.2. A megrendelt termékek személyes átvételére csak előzetes egyeztetést követően van lehetőség,

a Trade and Express Europe Ltd. által a honlapon is feltüntetett elérhetőségeken.

5.3. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja, szállítmányozó cég igénybevételével. A

Szolgáltató nem köteles Magyarországon kívüli címre vagy helyszínre kiszállítani a terméket. A

Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.4. A fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül, melynek díját a Vásárló viseli. A Fuvardíj összegét a

Vásárló a megrendelés során a honlapon előre kiszámíttathatja. Ha egy Vásárlótól azonos napon több

megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján

még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már teljesítés alatt álló

csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát

fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A

módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

5.5. A Honlapról megrendelt termékeket a Vásárló által a megrendelés feladásakor megadott

helyszínen teljesíti a Szolgáltató.

5.6. A Vásárló megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és házhoz

szállított terméket átveszi és a termék árát, illetve a szállítási költséget a szállítmányozó cégnek

megfizeti. Amennyiben a Vásárló e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, a Szolgáltató

jogosult a Vásárló további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. A Szolgáltató úgy is

rendelkezhet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Vásárló előre fizetendő, bankkártyás megrendeléseit

teljesíti.

5.7. Szolgáltató a megrendeléseket a rendelés visszaigazolásától számított 2-10 munkanapon belül

szállítja ki a Vásárló által megadott szállítási címre. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a

szállítási idő túllépése miatt – tekintettel arra, hogy a termék kiszállítását nem ő végzi – a kártérítési

felelősségét kifejezetten kizárja.

5.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget

tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt

megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv

felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli

reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra

közötti időszakban. A kárveszély a Vásárlóra a termék a Vásárló, vagy az általa kijelölt 3. személy

birtokba vételével száll át a Vásárlóra.

5.9. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni,

valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 1. Elállás

6.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru

átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Vásárló és a Szolgáltató

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet alapján

meghatározott Elállási tájékoztató rendelkezik.

6.2. Az elálláshoz a Vásárló felhasználhatja az Elállási tájékoztatóban meghatározott elállási

nyilatkozat-mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő

lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató fent megjelölt e-mail címére.

6.3. A Szolgáltató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott 14 napos

határidőn túl is hozzájárul a szerződés megszüntetéséhez, ha a Vásárló azt kezdeményezi, és a

Vásárló a felmondó nyilatkozat elektronikus megküldését követően terméket postai úton visszaküldi

a Szolgáltató fent megnevezett címére. A Szolgáltató nem téríti vissza a termék felhasználásra került

részét, illetve a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült kézbesítési költséget. A Szolgáltató

ezen jogosultsága a vásárlástól számított 30 napig áll fenn.

VII. Szavatosság, jótállás

7.1. Szolgáltató jogszabályi előírások értelmében kellékszavatosságot vállal az általa értékesített

termékekre, melyekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései, illetve a kellékszavatossági tájékoztatóban

foglalt rendelkezések az irányadóak.

7.2. Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzíti, hogy termékeire a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet nem ír

elő jótállási kötelezettséget, így a Szolgáltató a termékeire jótállást, illetve garanciát nem vállal.

VIII. Vegyes rendelkezések

8.1. A Vásárló a Honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget

a Vásárlót a Honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból

adódtak, hogy a Vásárló a Honlap használata során nem kellő körültekintéssel járt el. A Vásárló

adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

8.2. A Vásárló köteles a Honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem

előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Vásárló valamennyi megnyilatkozási formájára

vonatkoznak. A Vásárló köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a

Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

8.3. Valamennyi Vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Honlap

rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Vásárló köteles különösen

tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Honlap rendeltetésszerű használatában

másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró

megnyilatkozásoktól.

8.4. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes

magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte

volna el.

8.5. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF, alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás

csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy

alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez

nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés

szigorú betartásához.

8.6. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal

felelősséget. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt

következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének

kötelezettsége.

 1. Adatkezelés

9.1. A Szolgáltató adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik

számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános

Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az adatkezelő

az alábbi tájékoztatást adja

9.2. Az Adatkezelő adatai:

 

Trade and Express Europe Ltd.

Unit 42 Price Street, Business Centre,

Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ

11951176

 

Magyar nyelvű levelezési cím:

1027 Budapest, Bem József utca 6.

E-mail cím: contact@paulmoise.com

Telefonszám: +36709072315

 

9.3. Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselői pozíció nincs. Az adatkezelő adatfeldolgozót az

Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint vesz igénybe. Az Európai Unión kívülre, vagy nemzetközi

szervezet részére adattovábbítás nem történik

9.4. Adatvédelmi kérés, panasz a fenti elérhetőségek közül az adatkezelő székhelyére, vagy e-mail

címére küldhető meg, melyre az adatkezelő válaszát a kérelmező címére késedelem nélkül, de

legfeljebb 30 napon belül megküldjük.

9.5. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (ez az

adatkezelés jogalapja). Az adatkezelés célja a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása.

9.6. A kezelt adatok a számla kiállításához felhasznált adatokkal egyeznek meg. Az adatkezelő

tájékoztatja az érintettet, hogy ha az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból kíván adatkezelést

végezni, úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet az erről az eltérő célról,

illetve minden releváns információról.

9.7. A számlákat jogi kötelezettség miatt az adatkezelő legalább nyolc évig megőrzi.

9.8. A személyes adataihoz kapcsolódóan a Vásárlónak a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 1. a) hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

történik-e adatkezelés, és amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz

hozzáférést kapjon;

 1. b) helyesbítéshez való jog: amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 2. c) törléshez (elfeledtetéshez való jog): meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az

adatkezelő köteles törölni a rá vonatkozó személyes adatokat;

 1. d) korlátozáshoz való jog: meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az adatkezelő

köteles korlátozni a személyes adatok kezelését, csak a tárolásukra lesz jogosult;

 1. e) adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az adatait széles

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja;

 1. f) tiltakozás a személyes adat használata ellen;
 2. g) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen alapuló

döntés hatálya, mely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintetné;

 1. h) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek

megtiltása;

 1. i) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 2. j) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;

9.9 A Vásárló jogosult a felügyeleti szervhez panaszt benyújtani. Magyarországon az adatvédelmi

felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. Az esetleges peres eljárás a törvényszék hatáskörébe

tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

törvényszék előtt is megindítható.

 1. Panaszkezelés

10.1. Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén

teheti meg (a Szolgáltató panaszkezelése térítésmentes):

postai úton: 1027 Budapest, Bem József utca 6.

e-mailben: adam.kalocsai@paulmoise.com

telefonon: +36709072315

10.2. Szóbeli panasz esetén Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint

orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem

lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul

jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak, melyre a panasz

benyújtásától számított 30 napja van.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító

álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig

megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Szolgáltató a

Vásárló panaszát elutasítja, a Vásárló jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes

Békéltető Testülethez fordulni: a Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló

az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vásárló

erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető

testület illetékes.

10.5. A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli

rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából

egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a

fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal

és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.6. A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület

elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy

telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára

lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a

tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

2021. január 4.